Branný den

30.04.2018 08:00

Den před státním svátkem nebude vyučování podle rozvrhu, nahradí ho "braňák". Toho se zúčastní celý vyšší stupeň, rozdělený předem do skupin. V každé partě budou zástupci ze všech čtyř ročníků. Branné dopoledne bude zahájeno v 8.00 na hřišti, poté skupiny projdou patnácti stanovišti. Na nich budou sbírat body v dovednostních a vědomostních soutěžích. Akce by měla končit v 11. 20.