Den bez aut

25.09.2017 21:13

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY a DEN BEZ AUT je reakcí na leckdy neúnosnou situaci na silnicích (výfukové plyny, hluk, nehody). Evropský den bez aut patří od roku 2000 k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce má stálý termín: 22. září. Jejím hlavním záměrem je upozornit na nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a jeho dopad na životní prostředí a také na různé způsoby řešení tohoto problému: sdílení dopravy, podporu veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp. V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility, probíhající od 16. do 22. září. Zaměření každého ročníku souvisí vždy s hlavním mottem.  Motto 2017 znělo: „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“. Do akce bylo zapojeno 2 358 evropských měst. V ČR se letos zúčastnilo pouze 21 měst. Most byl mezi registrovanými obcemi v roce 2016, v roce 2017 se k významnému dni nepřipojil.

Zapojila se však parta páťáků a šestáků ze 7. ZŠ.Projektové dopoledne otevřela beseda k tématu a film o tom, čím Pat a Mat dokáží šikovně nahradit výlet autem. Atmosféru uvolnily „ledolamky“. Při nich si děti zahrály na semafor, barvy semaforu nebo populární „Člověče, nezlob se!“ Ke zklidnění bouřlivého ovzduší došlo během aktivity „Poznej, odkud šel zvuk a jak vznikl“. Žáci si při ní poprvé ozkoušeli, jak se cítí jako účastníci dopravy lidé s handicapem. Následovala výtvarná činnost. Děti si připomněly dopravní značky a pak tvořily čtyři zákazové značky pro své největší slabiny, pro věci, na kterých si „pěstují“ průšvihy. Po testu jazykových schopností, kdy bylo úkolem vymyslet alespoň 5 sloves, která souvisí se slovy BEZPEČÍ a NEBEZPEČÍ a pak napsat po třech větách, ve kterých budou tato slovesa obsažena, obdrželi žáci kartu s letošním logem Dne bez aut a Evropského týdnE mobility. Intermezzem byla další soutěžní pohybovka: ve vyřazovacím závodě převáděli vodiči slepce bezpečně přes překážky na druhou stranu silnice.

Poslední část dne byla věnována nejvhodnější alternativní dopravě – cyklistice. Po besedě o historii jízdního kola a cyklistických závodů přišli na řadu opět Pat a Mat - tentokrát jako cyklisté. Dopoledne uzavřel cyklistický mini kvíz. Na výrobu legitimace cyklisty už nezbyl čas. Škoda! K předání chodeckého průkazu jsme ale ještě pár minut utrhli. A ty byly tečkou za pěkným dopolednem.

FOTOGALERIE