Elektronická žákovská knížka

07.08.2017 08:00

Přihlášení do EŽK zde:

Ve školním roce 2017/2018 by měla mít elektronickou žákovskou knížku většina tříd, rozhodně všechny třídy vyššího stupně. I teď - po šesti letech jejího užívání - se objeví sem tam nějaký zádrhel, proto neváhejte s upozorněním na nedostatky, kterých si všimnete. Se svými připomínkami se obracejte na adminástrátora zastupce@7zsmost.cz. Ve zprávě pro něj vždy uveďte jméno žáka, třídu, Vaše celé jméno a případně i Vaši emailovou adresu, pokud je jiná než ta, ze které píšete.  Vy, kteří jste v loňském roce předali své e-maily, už byste měli mít nyní přístup (uživatelské jméno a heslo) do černé knihy svého děťátka. Edupage Vás neinformuje pouze o známkách. Můžete si zde prohlédnout také učební plány jednotlivých předmětů i aktuálně probíraná témata. Využijte též možnosti, posílat prostřednictvím EŽK zprávy (např. omluva absence) učiteli.

Vysvětlení nejčastěji užívaných symbolů:

Frown = zapomínání (pomůcky, DÚ a jiné)

Smile = práce v hodině, aktivita

červená obálka = pokárání za nekázeň

zelená obálka = pochvala

žlutá obálka = vzkaz

fotbalový míč = tělesná výchova (neměl/a cvičební úbor, po nemoci necvičí)

N = nepsal/a z důvodu absence.  A = neodevzdaná práce (referát, domácí úkol, výtvarná práce): do průměru se započítává jako nedostatečná

modrý trojúhelník = napomenutí třídního učitele

žlutý trojúhelník = důtka třídního učitele

červený trojúhelník = důtka ředitele školy

Každý symbol je doplněn komentářem od vyučujících.