Galerijní animace

30.04.2018 11:10

Galerijní animace je program, který se uskutečňuje se skupinou žáků v prostorách galerie výtvarného umění (v tomto případě ve výstavních prostorách ZUŠ Moskevská, Most) a  souvisí s konkrétní výstavou výtvarných děl. Při takovém programu nejsou návštěvníci osamocenými pozorovateli vystavených prací, ale stávají se účastníky workshopu (zážitková pedagogika), jehož prostřednictvím mohou nahlédnout "pod pokličku" umění. Průvodcem při této aktivitě bývá obvykle "starší kamarád"  - student výtvarného oboru. S dětmi realizuje "oživující" činnosti, při nichž pracují s konkrétním vizuálním materiálem nebo předměty a vytvářejí dílčí výtvarné etudy. Ty svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo. V průběhu akce je podněcována kreativita a nápaditost.

Třída 6. B se tohoto netradičního programu zúčastní 30. dubna od 11. 10 do 13 hodin. Tento den se budou děti učit podle rozvrhu 3. vyčovací hodiny (ČJ, AJ, M). Po skončení galerijní animace už se na vyučování nevrací, budou doprovozeny třídní učitelkou ke škole.