Galerijní animace

25.06.2018 10:00

Galerijní animace je program, který se uskutečňuje se skupinou žáků v prostorách galerie výtvarného umění (v tomto případě ve výstavních prostorách ZUŠ Moskevská, Most) a  souvisí s konkrétní výstavou výtvarných děl. Při takovém programu nejsou návštěvníci osamocenými pozorovateli vystavených prací, ale stávají se účastníky workshopu (zážitková pedagogika), jehož prostřednictvím mohou nahlédnout "pod pokličku" umění. Průvodcem při této aktivitě bývá obvykle "starší kamarád"  - student výtvarného oboru. S dětmi realizuje "oživující" činnosti, při nichž pracují s konkrétním vizuálním materiálem nebo předměty a vytvářejí dílčí výtvarné etudy. Ty svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo. V průběhu akce je podněcována kreativita a nápaditost.

Třída 6. B se tohoto netradičního programu zúčastní 25. června od 10 do 12 hodin. Protože se jedná o první den týdne, kdy už se neučí podle rozvrhu, sejdeme se v 8. 30 na 1. náměstí u kašny (za Centrálem). Odtud se vydáme na malou procházku mezi zajímavými místy a budovami našeho města, putování zakončíme u ZUŠ Moskevská. Po skončení galerijní animace budou děti, které mají oběd ve školní jídelně, doprovozeny třídní učitelkou ke škole. Ti žáci, kteří by chtěli odejít od základní umělecké školy sami, MUSÍ MÍT OD RODIČŮ PODEPSANOU ŽÁDOST.