Hodnocení kázně

03.09.2017 11:43

Součástí klasifikace žáků je i hodnocení jejich chování. Nejde pouze o kázeň při vyučování. Pod drobnohledem je i vztah ke spolužákům, k učitelům, ke školnímu majetku, k docházce a k práci. Pokud děti porušují domluvená pravidla, odrazí se to v opatřeních na posílení kázně.

Kritéria pro udělení jednotlivých kázeňských opatření najdete zde: