Sponzorské dary

07.08.2017 08:00

100,- Kč je nejnižší částka, kterou mohou rodiče přispět do fondu školy. Školní fond je využíván ke spolufinancování akcí školy. Prosím proto všechny rodiče, aby posoudili, zda jim jejich finanční situace umožňuje alespoň tento minimální obnos škole darovat.

Školní fond má přednost před naším TŘÍDNÍM FONDEM, přesto však prosím všechny rodiče, aby i v tomto případě zvážili své možnosti pro účast při tvorbě našeho třídního finančního základu.

Děkuji všem rodičům, kteří už přispěli do fondu školy i třídy.