Platby škole

07.08.2017 16:55

Veškeré platby škole je vhodné poukazovat převodem z účtu na účet školy 1041438329/0800. Jen v mimořádných případech lze zaplatit v pokladně školy. U platebních příkazů nutné správně vyplnit všechny údaje (variabilní symbol podle typu platby, do zprávy pro příjemce uvést jméno a třídu dítěte). Nerealizovat platby v bance u přepážky složením hotovosti, tyto platby jsou nedohledatelné, není možné identifikovat, který žák platil. Škola má již několik neidentifikovatelných plateb (obědy, ŠD, ŠvP...). Pokud někdo zadal v poslední době platbu u přepážky banky nebo České pošty, kontaktujte školu na emailu: zastupce@7zsmost.cz