Třídnické hodiny

18.12.2017 18:01

Čtvrté ze série třídních setkání proběhlo v pondělí odpoledne (18. 12.). Tentokrát v trochu vážnějším duchu, zaostřeno na vztahy ve třídě, kde to občas skřípe. Škoda, že se i tentokrát našlo pár dětí, které se bezdůvodně nezúčastnily.
Program třídnického odpoledne k nahlédnutí zde
K němu jen malá poznámka: pokládání tyče bylo hodně vachrlaté, snad to při opakovaných pokusech bude lepší.
20. 12. jsme se seznámili s VYHODNOCENÍM DOTAZNÍKU (pozn.: nejméně příjemná fakta nebyla zveřejněna a nebudou zveřejněna ani na tomto místě).
Dotazník vyplňovalo 19 dětí:
1. Mezi mé přátele ve třídě patří: Adam F., Zdeněk K. 6x, Laura J., Simona L. 5x, David F., Tom S., Ema B., Jára K. 4x
2. Jako kamaráda bych si nevybral: /
3. Sám sebe hodnotím:
a) Jsem vždy v centru dění 11x
b) Občas se účastním a jsem obvykle o akcích ve třídě informován 2x
c) Párkrát jsem se akcí ve třídě účastnil, ale nebývám informován 3x
d) Zdá se, že o mou účast třída příliš nestojí 2x
e) O dění ve třídě nejevím zájem 1x
4. Ve třídě je nejméně jeden žák, který je nešťastný:         10x ANO, 9x NE
   Ve třídě je někdo, komu ostatní ubližují:                         14x ANO, 4x NE
   Stává se, že se do školy těším:                                      16x ANO, 3x NE
   Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémem:   19x ANO
   Společné problémy řešíme většinou v klidu:                     6x ANO, 13x NE
5. Zde šlo o souboj míry pocitů, které děti ve třídě mají:
bezpečí vrs ohrožení          16:3
přátelství vrs nepřátelství    17:2
spolupráce vrs lhostejnost   12:9
důvěra vrs nedůvěra           13:6
tolerance vrs netolerance    13:6
6. Najdi někoho ze svých spolužáků, který je:
SPRAVEDLIVÝ - Tomáš S. 4x, Zdeněk K., Ema B. 3x
SPOLEHLIVÝ -  Denisa F. 4x, Ema B. 3x
ZÁBAVNÝ    -  Kamil K. 16x
VŽDY V CENTRU DĚNÍ - Markéta Ch. 5x (z toho jednou napsala sama sebe), Kamil K. 5x
SE VŠEMI ZADOBŘE - Zdeněk K. 6x
PROTIVNÝ, NESPRAVEDLIVÝ, NEVDĚČNÝ, NESPOLEHLIVÝ - /
OSAMOCENÝ - Zdeňka K. 9x
Výsledky jsme prodiskutovali, hledali jsme důvody, proč jsou takové, jaké jsou a zda by bylo možné něco změnit.

FOTOGALERIE