Třídnická hodina 4

21.03.2018 14:00

Motto třídnické hodiny s pracovním názvem „Praní prádla 2“: NEDĚLEJ DRUHÝM TO, CO NECHCEŠ, ABY DĚLALI ONI TOBĚ.
Cíl: domluva společných postupů při odstraňování vztahových problémů v třídním kolektivu. Pracovalo se s termíny EMPATIE, OHLEDUPLNOST, TOLERANCE a především s termínem SOCIÁLNÍ ROLE.
Svou sociální roli si určuje každý sám. Modeluje ji představa o sobě samotném (někdy bývá zkreslená a odlišná od názoru ostatních), vystupování, chování k druhým, oslovování ostatních, oblékání apod. Právě k sociální roli byly zaměřeny aktivity. Následovaly po aktivujících a zklidňujících hrách.
1.    MÁ SOCIÁLNÍ ROLE (nyní, v budoucnu, ve fantazii) – vlastní představy
Aktivita 1 – pracovní listy
a)    Představ si, že naše třída je dopravní prostředek. Jaký by to byl? Nakresli:
Kolektivních dopravních prostředků (autobus, letadlo), do kterých by se vlezla celá třída, bylo jen šest. Většina dětí kreslila dopravní prostředky pro 1 – 4 cestující.  O čem to vypovídá?
b)    Napiš, jaké postavení, zaměstnání, roli, máš ty v tomto dopravním prostředku
Tohle bylo také zajímavé. Většina žáků se chce jen vézt (cestující, spolucestující, pasažér, spolujezdec…), našli se pouze dva řidiči.
c)    Kdybyste si mohli vybrat jednu super schopnost, která by to byla?
Tady se často objevovala touha po super rychlosti, neviditelnosti, dovednosti létat.
TOP odpovědi: Schopnost splnit každému jeho přání. Schopnost mluvit se všemi živočichy na planetě.
d)    Kdybys mohl/a  být nějakou slavnou osobností (současnou nebo z minulosti), která by to byla?
Těch bylo!  Nejčastěji zpěváci, zpěvačky, herci, herečky. Jednou sportovec (M. Jordan), jednou kosmonaut (Neil Armstrong), jednou historická osobnost (Karel IV.)
e)    Vysvětli, proč bys chtěl/a být právě touto slavnou osobností:
Zajímavé je, že tři žáci by nejraději zůstali sami sebou. Dva proto, že se cítí dobře ve svém těle a jedna dívka proto, že nechce, aby ji všichni okukovali, fotili apod. Ve většině případů byly důvody, proč být tou či onou slavnou osobností, dost povrchní (úžasný život, úžasné hadry, bohatství, vzhled…). Děti, které obdivují některou z mimořádných schopností slavných osobností (odvaha, síla, chytrost, krásný hlas) šly více do hloubky a nedychtí jen po pozlátku. TOP ODPOVĚDI: Neil Armstrong – chci vědět, jak to vypadá ve vesmíru. Karel IV. – protože žil ve středověku, měl dobré úmysly a byl oblíbený král.
f)    Představte si, že musíte odjet na opuštěný ostrov na 1 celý rok. Smíte si s sebou vzít pouze 5 nejnutnějších věcí. Které to budou?
Jak se dalo předpokládat, většina uvažuje prakticky a volí základní věci k přežití: nástroje, nůž, mačeta, sekyra, luk, šípy  20x, jídlo 14x, pití, voda 9x, nástroje k rozdělání ohně (zapalovač, sirky, křesadlo) 8x, lano 6x. Někteří by dali přednost pohodlí: nafukovací hrad, nafukovací dům, barák, stan, postel, matrace, peřina, deky, polštář 10x. Další touží po vyloženém luxusu: hygienické potřeby a oblečení 5x, lednice, PC, mobil, telefon, elektřina, solární panely 9x. Pár dětem šlo hlavně o únik z ostrova: helikoptéra, jachta, vybavená loď 4x. Kuriózní odpovědi: knedlo-vepřo-špeno, basketbalový míč, Coca Cola, příbor, dřevo. TOP ODPOVĚDI: palec nahoru pro ty, kteří nezapomněli zahrnout mezi to, co potřebují na pustém ostrově i někoho blízkého (rodina, táta, kamarádi, domácí mazlíček) 12x.
g)    Kdybys byl/a zvířetem, čím bys byl/a:
Při průběžném odevzdávání byly PL rozdělovány na hromádky k náhodnému utvoření 6 skupin pro další aktivitu
2.     PŘEDSTAVA O SOBĚ SAMOTNÉM, PŘEDSTAVA DRUHÝCH
„Někdo je přímočarý a statečný jako LEV, druhý vyčůraný a lstivý jako LIŠKA, další klidný a moudrý jako SOVA…“
Aktivita 2

Navázala na bod 6 pracovních listů. Každé skupině byla přidělena jména spolužáků z jiné skupiny. Členové rozhodovali, které zvíře nejlépe charakterizuje povahu daného spolužáka. Po skončení: porovnání názoru druhých a mého vlastního (viz pracovní list), vysvětlení rozhodnutí skupiny, diskuze o neshodách, případné změny po argumentaci jednotlivců.
Fakt: pouze čtyřikrát se shodl vlastní názor s názorem spolužáků (stejné zvíře, popř. podobné vysvětlení, proč zrovna takové zvíře). Ale je pravda, že chybou vyučující mnoho dětí úkol nepochopilo a do pracovních listů psalo své oblíbené zvíře.
3.    ZPŮSOB OSLOVOVÁNÍ DRUHÝCH
„Všimla jsem si, že někteří žáci se oslovují způsobem, který mně osobně by byl dost nepříjemný. Kdo z vás zažil v uplynulém týdnu, že by ho někdo oslovil tak, že mu to bylo nepříjemné?" – diskuze
Aktivita 3
Děti psaly na lístky jedno písmeno s pětice návrhů oslovení: A) chlapci: „kotě, kočičko“, dívky: „brouku, méďo“ B) křestní jméno C) příjmení D) vole E) „ty pi..“, „debile“, kreténe“. Vyhodnocení sčítáním písmen, diskuze o výsledku.
Samozřejmě, že tady  s velkou převahou zvítězilo oslovování křestním jménem. Snad si to budeme pamatovat.

ZÁVĚR
Společné zhodnocení, zda byl splněn účel třídnické hodiny, co si z ní odnášíme, co je důležité a na co se zaměřit, když žijeme ve společnosti jiných lidí.