Kvítka ze 7. B

Jako by to bylo teprve minulý týden: s kornouty v náruči jste pracně šplhali po obrovských schodech do obrovského jícnu obrovské budovy. Všechno se vám tehdy zdálo veliké. Chodby, dveře, lavice, starší spolužáci... Po šesti letech se prostor kolem vás zmenšuje, ze všeho už vyrůstáte. Váš pobyt na prvním stupni - mezi "maláky" - je už rok minulostí. V roli bažantů vás nahradili noví šesťáci. Vaše partička, se kterou se potkáváte denně už od první třídy prodělala sice menší změny - někdo odešel na gymnázium nebo na jinou školu, někdo nový přibyl - jádro ale zůstává. Doufám, že nebudete zapomínat na to, že plujete na jedné lodi a že pobyt na její palubě spolkne pořádnou řádku hodin z každého týdne. Je proto hlavně ve vašem zájmu, abyste si tento společně trávený čas neznepříjemňovali. Chovejte se k sobě slušně, navzájem se podržte, když to bude potřeba, mějte se rádi. Držím palce.

Vaše třídní