Kvítka ze 6. B

Jako by to bylo teprve minulý týden: s kornouty v náruči jste pracně šplhali po obrovských schodech do obrovského jícnu obrovské budovy. Všechno se vám tehdy zdálo veliké. Chodby, dveře, lavice, starší spolužáci... Po pěti letech se prostor kolem vás zmenšuje, ze všeho začínáte vyrůstat. A váš pobyt na prvním stupni - mezi "maláky" - definitivně skončil. Jako žáci stupně druhého jste na prahu nových situací a zážitků. Co není úplně nové, to je vaše partička, se kterou se potkáváte denně už od první třídy. Pravda, prodělala menší změny. Někdo odešel na gymnázium, někdo se odstěhoval, někdo nový přibyl. Jádro však zůstává. Doufám, že se navzájem podržíte, protože přechod na vyšší stupeň je náročný. Noví učitelé, nový režim, nové předměty. Trochu vám to možná "hrábne" do známek, na které jste byli dosud zvyklí. Status quo - status bažantů - ale nebude trvat věčně. Držím palce, abyste počátečními zmatky propluli hladce a bez havárií.

Vaše třídní