Žádost o uvolnění

07.08.2017 17:54

Prosím všechny rodiče, aby k rodinným rekreacím využívali především dny, kdy se neučí (prázdniny, svátky) a minimalizovali tak absenci svých dětí. Přestup na 2. stupeň je i tak dost náročný a při větší absenci by se žákům obtížně doháněla zameškaná látka. Ve výjimečných případech použijte žádost o uvolnění.

Ke stažení zde:Tato písemná žádost bude předložena ke schválení. K jednodenní absenci může vydat souhlas třídní učitel, žádost o uvolnění na více dnů než jeden musí být schválena ředitelkou školy.

Pokud má dítě zdravotní problémy vedoucí k jeho nezpůsobilosti účastnit se výuky tělesné výchovy, je nutné také podat písemnou žádost o uvolnění z TV. Tato žádost musí být doplněna o vyjádření lékaře.

Ke stažení zde: